Jongeren vertrekken uit de dorpen die vergrijzen. Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) wil deze trend doorbreken. Door bijvoorbeeld bestaande woningen te splitten en ouderen en jongeren er “samen” te laten wonen in Son en Breugel. Initiatiefnemer Amanda Schiltmans komt graag met je in contact als dit in jouw gemeente ook speelt! – www.sterkbrabant.nl 

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: