Gemeente Best is een van de eerste gemeenten waar Duo-wonen gerealiseerd is! In de zomer van 2021 heeft een senioren bewoner contact opgenomen met onze stichting, omdat hij geen schikte seniorenwoning kon vinden die aan zijn eisen en wensen voldeed. Na 2,5 jaar is het uiteindelijk gelukt om de Duo-wonen woning op te leveren per 01/01/2024. De seniore heer is super blij dat hij langer zelfstandig kan wonen omdat de jongvolwasse dame hem helpt en ondersteuning biedt waar dit nodig is. Beiden wonen fijn zelfstandig, volledig in privacy, maar kijken dagelijks naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig.

Ook WNL Goedemorgen Nederland heeft aandacht besteed aan Leo en Duo-wonen in de gemeente Best. Kijk hier het fragment terug.

Woonvisie en woonprogramma

Best: een comfortabele en inclusieve woonomgeving

Best is met zijn ruime, groene woonomgeving, dorpse karakter en gunstige ligging een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De vraag naar woningen is groot, zowel onder Bestenaren als woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden moeilijk een passende, betaalbare woning. Het aantal 65-plussers en kleine huishoudens neemt de komende jaren toe en dat vraagt om veel meer woningen. Woningen die moeten passen bij Best, de doelgroepen van jong en oud en de kwaliteiten van het dorp zoals (regionale) bereikbaarheid versterken. 

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: