Duo-wonen, hoe staan jongeren en ouderen hier tegenover?

Dat onderzochten Pauline Sijlmans, Pauline van den Berg en Stephan Maussen

Uit interviews met jongeren en ouderen kwam naar voren dat het splitsen van woningen een oplossing kan zijn voor het tekort aan betaalbare woningen. Beide doelgroepen staan open voor het idee van Duo-wonen, maar noemden ook een aantal punten van zorg, die onderverdeeld kunnen worden in financiële, sociale en praktische overwegingen. Financieel kan Duo-wonen zeker interessant zijn volgens de geïnterviewden, omdat er betaalbare huisvesting gecreëerd wordt. Eén van de ouderen was wel bezorgd over de verbouwingskosten. Op sociaal vlak gaven ouderen aan dat het fijn zou zijn als er iemand in de buurt is mocht er iets gebeuren. De jongeren waren bijna allemaal bereid om ouderen te helpen met boodschappen, vuilnis of de tuin. Wel geven beide groepen aan dat ze hun privacy heel belangrijk vinden en zien nog niet helemaal voor zich hoe deze gewaarborgd wordt. Praktisch gezien gaven ouderen aan dat ze niet zeker weten of hun woning geschikt is om te splitsen en beide leeftijdsgroepen gaven aan nog geen heel duidelijk beeld te hebben van Duo-wonen. Het is daarom belangrijk dat Duo-wonen meer bekendheid krijgt en dat zowel jongeren als ouderen weten waar ze terecht kunnen voor informatie en advies over woningsplitsing.

Lees in dit Engelstalige artikel meer over het onderzoek: Splitting up houses as a solution to housing shortage in the Netherlands: considerations of younger and older adults. — Eindhoven University of Technology research portal (tue.nl)

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: