Wat is Duurzame Dinsdag?

Al sinds 1997 is het op de eerste dinsdag van september Duurzame Dinsdag. Op deze dag worden initiatieven uit de samenleving zichtbaar gemaakt en gehuldigd en hun signalen besproken met de politiek. Het is het belangrijkste moment van een jaarrond programma dat het voor duurzaam initiatiefnemers makkelijker wil maken om impact te maken.

Waarom is Duurzame Dinsdag nodig

Dat is nodig, omdat deze diverse groep van burgerinitiatieven, startups, scale-ups, coöperaties en commons van groot belang is voor de overgang naar een duurzame wereld. Maar het lukt vaak nog niet om ‘uit de marge te komen’ en samenwerking aan te gaan met instituties. Het ontbreekt aan veel. Overheid en politiek krijgen deze initiatieven meestal niet te eens zien. Hun geluid is te versnipperd. Er is geen spreekbuis, geen geoliede lobby die hun geluid versterkt in Den Haag. Daarom is er Duurzame Dinsdag, een stemversterker.

Meer over Duurzame Dinsdag lees je op: https://www.duurzamedinsdag.nl/

LinkedIn bericht:

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: