RTV Katwijk publiceert vandaag (26 juni 2024) volgend artikel op hun website. Je zult begrijpen dat wij hier heel blij van worden!

Het CDA Katwijk heeft een voorstel ingediend om de woningproblematiek onder jongeren aan te pakken. Het voorstel richt zich op het concept ‘Duo-wonen’, waarbij senioren hun woningen splitsen om een deel te verhuren aan jongeren.

Uitdagingen
Jongeren in Katwijk hebben moeite om betaalbare woningen te vinden. Tegelijkertijd groeit de vergrijzende bevolking, wat uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van wonen en zorg. Er zijn senioren die in grote huizen wonen, waarvan ze vaak alleen de benedenverdieping gebruiken.

Beter gebruik van bestaande bouw
In andere delen van Nederland is succesvol geëxperimenteerd met ‘Duo-wonen’. In tijden van wooncrisis is het belangrijk om bestaande bouw optimaal te gebruiken. Woordvoerder Barend Tensen: “Woningsplitsing kan onder de juiste voorwaarden de druk op de woningmarkt verminderen en de sociale samenhang versterken. Senioren kunnen hierdoor langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving, terwijl jongeren in aanmerking komen voor een betaalbare woonruimte.”

Maatschappelijke meerwaarde
Duo-wonen biedt ook maatschappelijke voordelen. Jongeren kunnen senioren helpen met dagelijkse klusjes zoals boodschappen doen, computerhulp en tuinonderhoud. Dit ontlast mantelzorgers en bevordert de sociale cohesie. Bovendien kunnen woningcorporaties sneller voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van sociale huur.

Oproep
Tensen verzocht het college om in gesprek te gaan met de Stichting Statiegeld op Jeugd (die dit soort projecten begeleidt) en woningcorporatie Dunavie om de mogelijkheden voor een stimulerende campagne te onderzoeken en de vraag naar Duo-wonen in kaart te brengen. De wethouder gaf aan het concept bij het nieuwe Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn te willen betrekken en aan te willen sluiten bij de landelijke campagne. Tensen: “Goed nieuws! Woningbouwprojecten komen, door allerlei omstandigheden, moeizaam van de grond. Daarom is het belangrijk om de bestaande vierkante meters woonruimte niet onbenut te laten.”

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: