"Het is voor ons een gouden kans om op onze leeftijd een huis te vinden."
- Jinte (21) en Timoh (23) uit Mill -

"Ik had geen naaste buren. Het is heel fijn om die nu wel te hebben."
- Herbert (64) uit Mill -

"Eindelijk is het gelukt; ik heb een woning en kan op mijzelf gaan wonen! Zonder Duo-wonen woning had ik nog jaren op de wachtlijst gestaan."
- Maud (23) uit Best -

"Sinds ik weduwnaar ben, is er niemand die dagelijks checkt of alles goed met mij gaat. Nu ik een Duo-wonen woning heb, weet ik zeker dat er iemand elke dag thuiskomt en hebben we even contact. Dit geeft mij een veilig gevoel."
- Leo (74) uit Best -

"Kortom hier zit een tevreden Purmerender en ik ben jullie veel dank verschuldigd want het is gelukt om de wethouder en beleidsmedewerkers hun volledige medewerking te krijgen!"
Hartelijke groeten,
- Marjan (64) en Martien (70) Roelofs uit Purmerend - 

"Door onze woning te splitsen en met een jongvolwassene te delen, doen we wat aan de vergrijzing van ons dorp".
- Echtpaar Lemmers (59 & 64) -

"Wat een geweldige mogelijkheid dat ik eindelijk op mezelf kan wonen en dat ik ook nog iemand anders kan helpen. Meerdere mensen blij!"
- Amy Niessen (23) -

"Insiders en professionelen hebben geen (snelle) oplossing voor dit acute woningnood probleem. Dit particuliere initiatief is maatschappelijk zowel voor ouderen als voor jongeren net zo simpel als briljant!"
- H.G. van Rheenen (75) -

Duurzaamheid van een woongebied bestaat voor het grootste deel uit mensen. Mensen binnen dit gebied dragen allemaal hun eigen onderdeel bij en wanneer dit in dis-balans is, loop je tegen verschillende problemen aan. Of het nu gaat om economie, verenigingsleven, scholen, gezondheidszorg of werkgelegenheid, wanneer er te weinig of geen jongvolwassenen zijn en de verhouding tussen senior en jongeren niet klopt, heeft dit gevolgen voor de woonomgeving. Lees hier de uitdagingen waar desbetreffende perspectieven mee te maken hebben of binnenkort gaan krijgen.

Perspectieven

Gezondheidszorg 
Door de sterke vergrijzing van woongebieden, is er een enorme druk op de lokale gezondheidszorg. Huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers ervaren dit dagelijks. Als u weet dat een senior gemiddeld 1x per 3 weken naar een huisarts gaat t.o.v. een jongere die dit gemiddeld 3x per jaar doet, begrijpt u welke impact dit heeft binnen de gezondheidzorg in een wijk of dorp.

Verenigingsleven
Zoals een ieder bekend, wordt het verenigingsleven in een wijk of dorp hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers. Met het ouder worden van de bevolking in Nederland ontstaat hier een uitdaging. Steeds vaker zien we dat vereniging moeten stoppen doordat er minder tot geen vrijwilligers meer zijn die o.a. de jeugd wil begeleiden bij sport, muziek of een andere hobby. Dit komt o.a. omdat de senioren vrijwilliger het niet meer kan volbrengen of dat deze personen niet meer te vinden zijn. Het is toch reuze jammer en een slechte ontwikkeling wanneer er in dorpen of wijken geen levendig verenigingsleven meer is! Ervaring leert ook dat criminaliteit en hangjongeren om deze reden o.a. gaan toenemen.

Bedrijven
Een goede lokale economie draait o.a. op een goed bedrijfsleven waar veel mensen aan het werk zijn en kunnen en waarbij er nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden gedaan. Bedrijven, MKB of grotere organisaties, kunnen alleen maar succesvol zijn als er ook voldoende gemotiveerde werknemers zijn; op alle niveau's. Daarom is een gezonde balans in werknemers ook zo belangrijk voor een florerende lokale.

Woningbouw
In 2030 zal de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar en ouder zijn en zullen er geen eengezinswoningen meer worden gebouwd. Er zullen veel meer alleenstaande zijn en dit betekent dat de woonwens ook zal veranderen. Er is een groot tekort aan (sociale) woningen; huur als koop. Er wordt vanuit de overheid gezegd te gaan investeren in nieuwbouw, maar de aantallen die nodig zijn, de beschikbare gronden en het tekort aan bouwvakkers, maakt dat de plannen uit Den Haag stageren. Maar waarom nieuwbouw op groene grond als er ook mogelijkheden zijn voor inbreiding. De woonwensen zullen de komende jaren veranderen om verschillende redenen en creatieve oplossingen en mogelijkheden moeten nu al ingezet worden om het aanbod snel aan te vullen en klaar te zij voor een woon-toekomst die drastisch zal veranderen.

Gemeenten
Een vitale leefomgeving = een duurzame leefomgeving = aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven!
Het is dan ook voor elke gemeente belangrijk om een gezonde balans te hebben in de leeftijdsdemografie, immers een diversiteit aan mensen maakt dat een dorp of wijk aantrekkelijk blijft en vitaliteit van woongebieden is belangrijk voor een toekomstbestendige samenleving. Daarom trekken wij nauw op met gemeenten, jongerenraden en seniorenraden om een goed beeld te krijgen van de lokale samenleving. We zullen gezamenlijk deze verantwoordelijk moeten nemen, wil de (lokale) maatschappij het welzijn en de welvaart borgen.

Onderwijs
Goed onderwijs op ieder niveau met aandacht voor leerlingen, is een recht dat wij moeten bewaken. Dit kan alleen wanneer de omvang van een school ook op een bepaald niveau is. Daarom zijn lokale scholen in wijken en dorpen belangrijk zodat leerlingen geheel zelfstandig, vanaf een bepaalde leeftijd, naar school kunnen gaan. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid is tevens een onderdeel binnen de opvoeding en het onderwijs. Dit kan alleen als het onderwijs ook in de buurt is en blijft. In wijken en dorpen die vergrijzen zie je steeds vaker kleinere scholen die op termijn hun deuren moeten gaan sluiten. Wanneer er een gezonde balans is in leeftijdssamenstelling, wordt het onderwijs geborgd. Daarom is een vitale samenleving belangrijk voor het onderwijs.

​Meer weten? Het team van onze stichting staat voor u klaar om u meer te vertellen over de diverse uitdagingen waar o.a. deze perspectieven mee te maken hebben. Stuur een e-mail naar info@st-soj.nl en er wordt snel met u contact opgenomen. Bellen mag natuurlijk ook, 06-27 35 87 49.

 

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: